Drago Keršič, Mirjam Karner

Fokusirani na rešitve in uspeh

Fokusirani ustvarjalci sprememb

Poslanstvo naše svetovalne družbe je razvoj dolgoročnih konkurenčnih prednosti naročnikov in izboljšanje njihovih poslovnih rezultatov.

Izvedba naročniku prilagojenih in ciljno usmerjenih projektov na področju strateškega in operativnega managementa je zasnovana na načelu, da morajo biti vse spremembe vodene. Smo ustvarjalci sprememb in fokusirani na implementacijo.

Za večino ciljno naravnanih projektov dosegamo ROI, ki je večji od 5 : 1.

Našim partnerjem, ki so številna uveljavljena slovenska in mednarodna podjetja v kovinsko- predelovalni industriji, aluminijski panogi, strojegradnji, livarski, avtomobilski, tekstilni industriji, gradbeni panogi, lesno - predelovalni industriji ter v storitvenih panogah (upravljanje holdingov, trgovina, hotelsko gostinska dejavnost, telekomunikacije …), z uporabo sodobnih managerskih metod in orodij pomagamo pri zasnovi in uvajanju sprememb, potrebnih za doseganje strateških in operativnih ciljev.

Na področju poslovnega svetovanja srednjim in velikim gospodarskim družbam uspešno delujemo že od leta 2004.

Blog

Fokus MC, 4.2.2013

pictureNabavniki na pohodu
Dobro usklajena nabavna veriga lahko prispeva k 13 odstotnemu izboljšanju dobičkonosnosti podjetja

Fokus MC, 15.1.2013

pictureKako izbrati svetovalca in definirati njegovo plačilo
Ciljno usmerjena svetovalna podjetja se ne plačujejo po času, temveč po doseženih ciljih. Za odpravo poznejših nesporazumov že v pogodbi določite kriterije merjenja uspešnosti in finančne posledice

Fokus MC, 6.7.2012

pictureManagement mednarodnih konkurenčnih prednosti

Fokus MC, 8.6.2012

pictureManagerski pristopi v javni upravi
Organi javne uprave morajo delovati kot pospeševalec razvoja gospodarstva in širšega okolja. Zagotovitev razvoja določenega območja temelji na konkurenčnih prednostih, ki jih posamezno okolje zagotavlja (prebivalstvu, gospodarskim subjektom in drugim institucijam). Evropski primeri nam kažejo, da je to mogoče doseči tudi s prenosom pozitivnih gospodarskih praks v lokalno samoupravo in javno upravo.

Fokus MC, 6.6.2012

pictureOsem komponent uspešnega poslovnega preobrata
Nekateri se krizi samo čudijo, nekatere preseneti, nekateri pa jo predvidijo in se nanjo tudi pripravijo ter jo izkoristijo kot priložnost za izboljšanje. Reakcije so različne in odvisne od vodstvenega stila in odzivanja menedžmenta posameznega podjetja na spremembe

Fokus MC, 5.6.2012

pictureČas za razmislek dviguje dodano vrednost
Dopustimo sodelavcem, da si vzamejo čas za razmislek o tem, ali delajo prave stvari (ustvarjajo dodano vrednost za odjemalce in podjetje), ali jih delajo po pravi poti in kako produktivno (merjeno s količino izdelanih dobrih izdelkov).

Fokus MC, 6.4.2012

pictureDobrodošli na novi spletni strani
Na novi spletni strani svetovalne družbe FOKUS MC vam želimo predstaviti naš pristop k projektom za razvoj dolgoročnih konkurenčnih prednosti naročnikov in izboljšanje njihovih poslovnih rezultatov.


View Drago Keršič's profile on LinkedIn


© 2012 FOKUS MC d.o.o.

Travniška ulica 29, SI-2310 Slovenska Bistrica
Tel: +386 (0)2 620 99 30
Fax: +386 (0)2 620 99 29
e-mail: info@fokus-consulting.eu
Spletna stran: www.fokus-consulting.eu